RSS

SINNE ER MED I TID FOR TI 2021

 

SINNE er i veldig godt selskap i Tid for ti 2021

Tid for ti er ein nasjonal leseaksjon som tilbyr ein gratis antologi med smakebitar frå gode nynorske bøker. I januar blir antologien sendt ut i eit opplag på 25.000 til årets 7. klassingar. Tid for ti er eit samarbeid mellom Foreningen !Les, Nynorsksenteret og andre nynorskaktørar. 

Eitt av måla med aksjonen er å gjere ny litteratur meir tilgjengeleg for lærarane i skulen, sånn at elevane kan få gode leseopplevingar gjennom nyare nynorsk litteratur. Elevar frå dramalinja ved Høgskulen i Volda har lese inn lydklipp av utdraga, og det blir laga fyldige lærarressursar til bruk i skulen. Alt materiell ligg tilgjengeleg på Tid for ti si heimeside

Eg håper utdraget av SINNE fell i smak hos både 7. klassingane og lærarane. 

Sandefjords blad tilrår SINNE