RSS

TID FOR TI 2023

 

Hurra! Eg blir her er med i Tid for ti 2023. Dette betyr at Eg blir her får fleire lesarar. Stas og lykke!


Tid for ti er ein gratis og nasjonal leseaksjon for elevar på 7. trinn, og alle som melder seg på får ein antologi med utdrag frå ti nyare nynorskbøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følger ei eiga nettside med med tekstar, lydfiler, aktivitetar, konkurranser og lærersider. Formålet med leseaksjonen er å gjere nynorsk litteratur meir tilgjengeleg. 


Psst! Ein treng ikkje å gå i 7. klasse for å kunne ha glede av Tid for ti. Fleire av utdraga og oppgåvene passar for eldre elevar, og kan brukast heilt opp i vidaregåande skule. Her har du altså undervisningsopplegg for mange norsktimar framover. 

I <3 nynorsk!